Elevfilmer blir julekalender

Filmene fra animasjonsprosjektet Mitt Fredrikstad er «Julekalender» for Byjubileet Fredrikstad 450 år og Fredrikstad kommune for 2016. Kalenderen publiseres på Byjubileets Facebookside

Fredrikstad 450år på Facebook

Mitt Fredrikstad er et samarbeidsprosjekt mellom Den kulturelle skolesekken, Byjubileet Fredrikstad 450 år og E6 Østfold Medieverksted. I dette prosjektet vil vi lage en animert reise gjennom Fredrikstad, der vi besøker kjente og kjære steder og kanskje også noen ukjente perler. Alt gjerne med et humoristisk skråblikk!

Prosjektet vil bestå av flere deler og er planlagt ferdigstilt høsten 2017 i forbindelse med feiringen av Fredrikstads 450 års jubileum.

Prosjektet har egen side på Vimeo, hvor alle filmene kan sees

Comments are closed.