FREDRIKSTAD ANIMATION FESTIVAL 2016

I forbindelse med familiedagen på Fredrikstad Animation Festival arrangerte E6 Østfold Medieverksted to verksted for barn og unge. Arrangementet foregikk ved  Fredrikstad Kino og verkstedene ble produsert med støtte fra Viken Filmsenter As. Her kommer en liten stemningsrapport fra verkstedene, som avsluttes med film fra vegganimasjonsverkstedet. 

Comments are closed.