Kulturskoletilbud i film og animasjon

Er du interessert i film eller animasjon ? Og har lyst til å lære hvordan du lager dine egne filmer.  Meld deg på et av våre tilbud. Alle tilbudene følger undervisningsåret til Kulturskolen.  Du kan registrere deg som elev og melde deg på det tilbudet som passer best for deg her: Registrering Kulturskolen i Fredrikstad

Anilab – animasjon, forming og media

Box

Anilab er et tilbud for 5. -7. klassinger. Her vil deltakerne arbeide med bl.a animasjon, forming og media, med særlig fokus på den kreative prosessen. Deltakerne vil bli presentert for ulike formingsteknikker i kombinasjon med stop-motionanimasjon.  I arbeidet ønsker vi også å ta i bruk redskaper fra de unges egen mediehverdag, som smarttelefoner og iPads.

Tidspunkt: Torsdager kl 17-19

Instruktør: Katz Plunkett

Animasjon

Animasjon_ill1

Dette er et tilbud for som primært er rettet mot 8. – 10. klassinger. Her gir vi deltakerne en grunnleggende innføring i klassisk animasjon. Elevene blir presentert for ulike animasjonsteknikker og sjangre, samt får en innføring i manus, redigering og lydlegging. Det gis opplæring  i relevant utstyr og programvare.

Tidspunkt: Mandager kl 17 – 19

Instruktør: Gitte Ous

 

Film og video 1

videoDette tilbudet gir en innføring i film og video og er rettet mot 5. -7. klassinger. Her lærer deltakerne å lage enkle små filmer. I starten benyttes iPad som verktøy. Deltakerne lærer enkel kameraføring, redigering og lydlegging.

Tidspunkt: Tirsdager kl 18 – 20

Instruktør: James Taylor

 

Film og video 2

videoDette tilbudet  er rettet mot 8. – 10. klassinger. Hovedfokus er på produksjon av filmer i ulike format og sjangre. Elevene får en innføring i kamerabruk, manusutvikling, redigering og lydlegging. Det gis opplæring  i relevant utstyr og programvare.

Tidspunkt: Torsdager kl 18 – 20

Instruktør: James Taylor

Comments are closed.