Mitt Fredrikstad

”Mitt Fredrikstad” – et animasjonsprosjekt for 7. klasser i Fredrikstad

Hva er Fredrikstad og hvordan ser vår byen ut? Hva skjer her og hvordan vil Fredrikstad se ut i framtiden? I dette prosjektet vil vi lage en animert reise gjennom Fredrikstad, der vi besøker både kjente steder og ukjente perler. Kanskje tar vi en sveip bakover i tid, og vi kan også fabulere om hva som skjer i framtiden. Alt gjerne med et humoristisk skråblikk!

Tanken er at hver skoleklasse/elevgruppe tar for seg et sted og en situasjon, og lager en animert sekvens som formidler deres tolkning og opplevelse av dette stedet. Til slutt vil alle sekvenser bli satt sammen og gi en animert filmversjon av Fredrikstad. Dette formet og sett fra skoleelevenes synsvinkel.

Prosjektet vil bestå av flere deler og er planlagt ferdigstilt høsten 2017 i forbindelse med feiringen av Fredrikstads 450 års jubileum. Det planlegges å vise deler av arbeidet allerede som opptrapping av jubileet i 2015/2016.

DATO OG PÅMELDING

Første del av prosjektet vil bli gjennomfør høsten 2015, i perioden uke 41 – 51.

Dag og dato for hvert verksted vil avtales i samråd med den enkelte skole/klasse.

Noen verkstedene kan evtentuelt gjennomføres i vårsemesteret 2016.

Påmelding: Meld din interesse til: tromev@fredrikstad.kommune.no. innen 1.september 2015. Verkstedene vil tilbys utvalgte skoler på 7. trinn, der vi prioriterer at hele trinnet på den aktuelle skolen får tilbudet.

 Maks antall elever på hvert verksted er 15.

Comments are closed.