Om oss

E6 Østfold Medieverksted er egen avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad

E6 Østfold Medieverksted er egen avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad

E6 Østfold Medieverksted er et kommunalt og fylkeskommunalt kompetanse-  og ressurssenter innen skolering og bruk av film, animasjon og digitale medier.

Vi retter oss spesielt mot barn og unge i fylket, men driver også aktivitet på nasjonalt plan.

Vi arrangerer verksteder og kurs i samarbeid med blant annet Den kulturelle skolesekken, skoleverket, Høgskolen i Østfold, kunst- og filminstitusjoner og i forbindelse med ulike festivaler og arrangement.

E6 Østfold Medieverksted er organisert som en egen avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad.

Comments are closed.