Om oss

E6 Østfold Medieverksted er egen avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad

E6 Østfold Medieverksted er egen avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad

E6 Østfold Medieverksted er et kommunalt og fylkeskommunalt kompetanse-  og ressurssenter innen skolering og bruk av film, animasjon og digitale medier.

Vi retter oss spesielt mot barn og unge i Østfold, men har også aktiviteter på regionalt nivå.

Vi arrangerer kurs og workshops i samarbeid med blant annet Den kulturelle skolesekken, skoleverket, festivaler og det regionale filmsenteret, Viken filmsenter.

E6 Østfold Medieverksted er organisert som en egen avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad.

Comments are closed.