Kulturskoletilbud i film og animasjon

Kulturskoletilbud i film og animasjon

Klikk på link for mer informasjon

E6 Østfold Medieverksted er et kommunalt og fylkeskommunalt kompetanse- og ressurssenter innen skolering og bruk av film, animasjon og digitale medier. Våre aktiviteter retter seg spesielt mot barn og unge i fylket, men vi gjennomfører også prosjekter i andre deler av landet. E6 Østfold Medieverksted er en egen avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad.

Kulturnatt i Fredrikstad

Se mer om våre eventer i forbindelse med Kulturnatt i Fredrikstad 2015

12th sep
Off

Mitt Fredrikstad

"Mitt Fredrikstad" er et animasjonsprosjekt for 7. klassinger i Fredrikstad. Oppstart høsten 2015. Påmeldingsfrist 1. september.

27th aug
Off

Barnas verdensdager 2015

Verksted med vegganimasjon i forbindelse med Barnas verdensdager i Fredrikstad

09th mai
Off

Barnefilmfestivalen 2015

Animasjonsverksted for 5. klassinger i Kristiansand

24th apr
Off

iPad-animasjon Åfjord

Animasjonsverksted med iPader på Bakeriet i Åfjord 6.mars 2015

06th mar
Off

#mingreie – iPadvideo

#mingreie er et iPad-basert tilbud til vidergående elever i Østfold gjennom Den kulturelle skolesekken høsten 2014.

01st feb
Off