Kulturskoletilbud i film og animasjon

Kulturskoletilbud i film og animasjon

Klikk på link for mer informasjon

E6 Østfold Medieverksted er et kommunalt og fylkeskommunalt kompetanse- og ressurssenter innen skolering og bruk av film, animasjon og digitale medier. Våre aktiviteter retter seg spesielt mot barn og unge i fylket, men vi gjennomfører også prosjekter i andre deler av landet. E6 Østfold Medieverksted er en egen avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad.

Animasjon i Kulturskoletimen

20th des 2013

Skoleåret 2013/2014 får Rød og Rødsmyra SFO tilbud om animasjonsundervisning gjennom ordningen "Kulturskolentimen"

Fredrikstad Animation Festival 2013

10th nov 2013

Lørdag 9. november ble det arrangert familidag med parade, show og animert veggmaleri på Blomstertorvet i Fredrikstad

iPadkurs for lærere

07th nov 2013

Kurs i bruk av iPad som arbeidsverktøy til videoproduksjon i undervisningssammenheng.

Animasjon på iPad – Mysen filmfestival

28th okt 2013

Lørdag 26.september arrangerte vi verksted med Ipad - animasjon på Mysen filmfestival.

Munch Mashup – høst 2013

28th sep 2013

6.klassinger fra Fredrikstad lager gateanimasjon inspirert av Munch

Barnas verdensdager i Fredrikstad 2013

05th mai 2013

På Barnas Verdensdager 2013 arrangerte E6 Østfold Mediverksted åpent verksted med vegganimasjon for barn og unge.

Til Huttetuenes land

01st mar 2013

Til Huttetuenes land er et animasjonsprosjekt som markerer 50 årsjubileet til Maurice Sendaks banebrytende bok.

Stopmotion verksted for Eidsberg SFO

05th okt 2012

Høstferien 2012 arrangerterte E6 Østfold Medieverksted et 3 dagers SFO-tilbud for Eidsberg kommune

Filmkurs for barnevernsstudenter HIØ

01st jun 2012

Våren 2012 arrangerte E6 Østfold Medieverksted filmkurs for barnevernsstudenter på oppdrag av Høgskolen i Østfold.

Pages:«12345»