Viken UNG-spillstipend

Viken UNG-spillstipend

Viken UNG-spillstipend gir prosjektstøtte til unge spillutviklere mellom 16 og 26 år. Er dette noe for deg?

E6 Østfold Medieverksted er et kommunalt og fylkeskommunalt kompetanse- og ressurssenter innen skolering og bruk av film, animasjon og digitale medier. Vi retter oss spesielt mot barn og unge i Østfold, men har også aktiviteter på regionalt nivå. E6 Østfold Medieverksted er en avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad.

Filmkurs for barnevernsstudenter HIØ

01st jun 2012

Våren 2012 arrangerte E6 Østfold Medieverksted filmkurs for barnevernsstudenter på oppdrag av Høgskolen i Østfold.

Undervisningsopplegg MoNo 2012

11th mai 2012

I perioden 2. – 11. mai hadde E6 Østfold Medieverksted anvar for å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg i animasjon for 2 studenter og 1 lærer fra National School of...

Pages:«12345