Skip to content

E6 medieverksted er et kommunalt og fylkeskommunalt ressurssenter innen opplæring i film, animasjon og spillutvikling.

Vi retter oss mot barn og unge i Fredrikstad kommune og Oslo-Viken regionen. Vi arrangerer kurs og workshops i samarbeid med blant annet Den kulturelle skolesekken, festivaler, KRED, UKM og Viken filmsenter.

E6 medieverksted er organisert som en avdeling ved Kulturskolen i Fredrikstad.

avd. E6 medieverksted
Fredrikstad kommune
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad 
Telefon: 40 24 93 64
E-post: info@mediev.no

Besøksadresse
Kulturskolen i Fredrikstad
K60, Dokka 3B
1671 Kråkerøy

E6
E6
E6