Skip to content

Viken UNG-spillstipend

Viken UNG-spillstipend gir ungdom og unge spillutviklere muligheter til å utvikle og gjennomføre et spillprosjekt.

Dette kan for eksempel være utvikling av et spill, deler av et spill eller en prototype. Prosjektene som mottar spillstipend får tilbud om veiledning som en del av prosessen.

Maksimalt stipendbeløp er:

 • Kr 10 000 for spillutviklere opp til 20 år
 • Kr 25 000 for spillutviklere eldre enn 20 år

Stipendet er for unge spillutviklere fra 16 til 30 år. Spillutviklere under utdanning kan også søke, men stipendet omfatter ikke prosjekt som lages som en del av studiet.

Før du søker må du forberede en prosjektbeskrivelse som inkluderer tittel, spillmotor, søknadsbeløp, en beskrivelse av spillet, hvem du er og eventuelle samarbeidspartnere. Det skal også legges ved en fremdriftsplan og et budsjett.

Etter at søknaden er sendt inn vil søker inviteres til en samtale om prosjektet før videre saksbehandling.

Søknader sendes inn via vår søknadsportal. 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Sett deg nøye inn i retningslinjene før du søker!

Viken UNG-spillstipend administreres av E6 Østfold Medieverksted på vegne av Viken Filmsenter.

For spørsmål om Viken UNG-spillstipend kontakt oss på spillstipend@vikenfilmsenter.no

Retningslinjer

Hvordan søke?

Retningslinjer

Hvem kan søke?

 • Unge spillutviklere fra 16 til 30 år. 
 • søker(ne) må ha bostedsadresse i Oslo kommune eller Viken fylkeskommune

Hva kan det søkes om stipend til?

 • Prototype (deler av spillet, mekanikker, videreutvikling av prototype), produksjon av deler av et spill, full utvikling av spill med små scope.

Eksempler på hva midlene fra stipendet kan brukes til i et prosjekt;

 • Anskaffelse av innhold til spill; Sprites, 3D-modeller, plug-ins, etc.
 • Anskaffelse av programvare og lisenser.
 • Innleie av konsulent med spesialisert kompetanse.
 • Innkjøp av ekstern arbeidskraft, eksempelvis om du trenger en 2D-artist eller musiker.
 • Inndekning av egen arbeidsinnsats.

Hva må være med i søknaden?

 • Generell prosjektinformasjon medtittel, søknadsbeløp og informasjon om søker (person- eller organisasjonsnummer).
 • Prosjektbeskrivelse med beskrivelse av spillet, prosjekttype (fullt spill, prototype, pre-produksjon, etc.), spillplattform og valg av spillmotor. Legg ved eventuelle skisser.
 • Budsjett med beskrivelse av hva Viken UNG-spillstipend skal brukes til.
 • Fremdriftsplan med milepæler.
 • Beskrivelse av søker (CV) og eventuelt team.
 • Man kan med fordel vedlegge arbeidsprøver (tidligere spill eller annet kreativt arbeid). Oppgi nødvendige passord til lenker til audiovisuelt materiell.

Hva gis det ikke stipend til?

 • Studentprosjekter (prosjekter som lages som del av studiet).
 • Prosjekter som allerede har mottatt tilskudd fra et filmsenter eller fra Norsk filminstitutt.
 • Distribusjon og markedsføring av spill.
 • Påmeldingsavgifttil konferanser.

Hva slags prosjekter passer inn i ordningen?

Viken UNG-spillstipend er for prosjekter som er gjennomførbare innenfor de økonomiske rammene av ordningen. Det kan være prosjekter med et mindre komplekst spilldesign, et delprosjekt av et fremtidig større spillkonsept, eller utforskning av enkeltelementer i en spillidé.

Hvordan søke?

Søknader sendes inn via vår søknadsportal. 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Registrer deg som bruker og søk via søknadskategorien STIPEND.

 • Velg «aktiviteter for barn og unge» som kategori og legg ved dokumentene beskrevet i retningslinjene.
 • På spørsmålet «angi type stipend» skriver du «Viken UNG-spillstipend».

Har du spørsmål til hvordan man søker, send en mail til spillstipend@vikenfilmsenter.no

Husk å huke av i Filmsøk for at du har lest retningslinjene for spillstipendet på våre hjemmesider.

Merk:
Dersom du søker stipendet som privatperson, ikke via et foretak, skriv “søker som privatperson” i feltet hvor det spørres etter navn på produksjonsselskap. Før deretter opp deg selv som kontaktperson.

Saksgang og rapportering

Saksgang og rapportering

Søknadene behandles fortløpende. Etter at søknaden er sendt inn vil søker inviteres til en samtale om prosjektet før videre saksbehandling.

Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkl. en regnskapsoversikt som viser hva stipendet har blitt brukt til.

Søkere som ikke leverer rapport inkl. regnskapsoversikt og visuelt materiale vil være diskvalifisert fra å søke Viken UNG-spillstipend ved senere anledninger.

NB! Stipend over 10 000 kroner er oppgavepliktig og beløpet innrapporteres til skattemyndigheter. Mottaker av stipendet må på sin side føre opp beløpet som inntekt i selvangivelsen. Stipender av denne art gir ikke rett til feriepengeopptjening.

Last ned logo