Skip to content

Viken UNG-spillstipend

Viken UNG-spillstipend er for spillutviklere mellom 15 og 26 år som ønsker å realisere et prosjekt. Stipendet skal gi flere spillutviklere mulighet til å øve seg.

Stipendet skal gå til utvikling av et spill, deler av et spill eller en prototype. Prosjektene som mottar spillstipend får tilbud om veiledning som en del av prosessen.

Maksimalt stipendbeløp er:

– kr 10 000 for spillutviklere fra 15 til 20 år
– kr 25 000 for spillutviklere fra 20 til 26 år

Før du søker må du forberede en prosjektbeskrivelse som inkluderer tittel, spillmotor, søknadsbeløp, en beskrivelse av spillet, hvem du er og eventuelle samarbeidspartnere. Du må også lage en fremdriftsplan og et budsjett. Sett deg nøye inn i retningslinjene før du søker. Etter at søknaden er sendt inn inviterer vi til en samtale om prosjektet før videre saksbehandling.

Retningslinjer
Last ned logo

Søknader sendes inn via vår søknadsportal.